Liên hệ

  1. Home
  2. Khách sạn Equatorial TP Hồ Chí Minh
  3. Liên hệ

Khách sạn Equatorial TP Hồ Chí Minh
242 Trần Bình Trọng
Quận 5
TP Hồ Chí Minh
Việt Nam

ĐT: +84 28 3839 7777
Fax: +84 28 3839 0011

Email: info@hcm.equatorial.com 
Web: hochiminhcity.equatorial.com

Thông tin liên hệ khác

Bộ phận Đặt phòng
Tel: +84 28 3839 7777 Máy lẻ 8888
Email: reservations@hcm.equatorial.com

Phòng kinh doanh
Tel: +84 28 3839 7777 Máy lẻ 8051
Email: sales@hcm.equatorial.com

Bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng
Tel: +84 28 3839 7777 Máy lẻ 8061
Email: pr@hcm.equatorial.com

facebook1-200x200      Twitter_Logo_Blue-200x200      instagram-200x200