Happy Hour

Flo Lounge – Tầng Trệt
Đang diễn ra

Giảm ngay 50% cho ly thứ 2

(Ngoại trừ rượu mạnh, rượu mùi, Brandy và Eau de Vie)

Để biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ: dine@hcm.equatorial.com

Mỗi ngày, 19:00 – 21:00

Đặt trước
Language
Tiếng ViệtTiếng ViệtEnglishEnglish
ĐẶT NGAY