Thông báo quyền riêng tư

  1. Home
  2. Khách sạn Equatorial TP Hồ Chí Minh
  3. Thông báo quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (Bản tiếng Việt)

Hotel Equatorial (M) Sdn Bhd (“HEMSB”), cùng các công ty con, chi nhánh và các công ty liên doanh (gọi chung là “Khách sạn Equatorial”, và “chúng tôi” hay “của chúng tôi” sẽ bao gồm mọi thành viên của Hotel Equatorial) tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân (“Chính sách”) này cho biết Khách sạn Equatorial sử dụng thông tin cá nhân như thế nào theo Bộ luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân 2010 của Malaysia.

Thông tin cá nhân

Loại thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân” là những thông tin giúp nhận biết khách hàng. Những thông tin này bao gồm, nhưng không hạn chế, tên khách hàng, dân tộc, quốc tịch, số chứng minh thư, số hộ chiếu, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, biển số xe, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán, bất kỳ thông tin nào về khách hàng được cung cấp cho Khách sạn Equatorial liên quan đến việc đặt phòng hoặc thời gian lưu trú tại khách sạn (như thông tin đi lại và thiết lập ưu tiên), thông tin liên quan đến việc mua và/hoặc nhận sản phẩm hoặc dịch vụ, đánh giá và đề xuất về các cơ sở của Khách sạn, khảo sát khách hàng, hệ thống giám sát an ninh và/hoặc thông tin về khách hàng mà Khách sạn thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại từng thời điểm.

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu trong các biểu mẫu và tài liệu liên quan trừ khi có quy định khác. Nếu khách hàng không cung cấp thông tin theo yêu cầu, khách sạn sẽ không thể xử lý yêu cầu của quý khách và/hoặc cung cấp cho quý khách những dịch vụ và sản phẩm liên quan.

Chẳng hạn, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân khi đặt phòng và nhận phòng tại Khách sạn Equatorial. Nếu không, khách sạn sẽ không thể xử lý yêu cầu đặt phòng hoặc đăng ký và khách hàng sẽ không thể lưu trú tại Khách sạn Equatorial.

Đối với các nhà cung cấp, cung ứng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, việc cung cấp thông tin cá nhân là điều cần thiết để khách sạn Equatorial có thể mua và thanh toán cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ liên quan.

Nguồn thông tin cá nhân

Khách sạn Equatorial nhận thông tin cá nhân của khách hàng trực tiếp hoặc thông qua các đại lý và đại diện được ủy quyền như đại lý du lịch, đại diện theo pháp luật của khách hàng, các cơ quan tư vấn tín dụng, liên quan đến bất kỳ giao dịch, thỏa thuận và/hoặc yêu cầu nào với Khách sạn Equatorial như khi khách hàng gửi cho chúng tôi phiếu yêu cầu và/hoặc đăng ký qua các phương tiện khác, như gửi trực tuyến hoặc bản cứng tại các địa điểm công cộng hoặc tại cơ sở của chúng tôi. Thông tin cá nhân của khách hàng cũng có thể được thu thập từ các bộ nhớ cookie khi khách hàng sử dụng website của khách sạn.

Ngoài các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp trực tiếp cho Khách sạn, Khách sạn cũng thực hiện thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế, khi khách hàng ghé thăm hoặc ở tại Khách sạn, khi khách hàng đặt phòng tại Khách sạn qua điện thoại, qua website hoặc bằng hình thức khác, khi khách hàng tương tác và trao đổi với Khách sạn tại các sự kiện hoặc các nơi khác hoặc khi khách hàng sử dụng website của Khách sạn.

Đối với những cá nhân, nhà cung cấp, cung ứng, chủ đất hoặc nhà cung cấp dịch vụ, Khách sạn Equatorial thu thập thông tin cá nhân trực tiếp hoặc thông qua các đại lý hoặc đại diện, các bên thứ ba được ủy quyền, như nhân viên, đại lý được ủy quyền hoặc cơ quan tư vấn tín dụng của những người này khi họ thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc thỏa thuận nào với Khách sạn, bao gồm giao dịch và thỏa thuận liên quan đến cung cấp hoặc đề xuất cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ, khi gửi cho Khách sạn một phiếu yêu cầu hoàn chỉnh và/hoặc đơn xin cấp tín dụng hoặc đơn xin việc. Thông tin cá nhân cũng có thể được thu thập từ các bộ nhớ cookie khi khách hàng sử dụng website của khách sạn.

Xử lý thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của Khách hàng được thu thập và sử dụng theo luật định cho các mục đích: xử lý đặt phòng và lưu trú tại khách sạn; xác nhận đặt chỗ nhà hàng; cung cấp hàng hóa và dịch vụ khách hàng mua hoặc yêu cầu; quản lý các chương trình hội viên; lập hóa đơn và thanh toán cho việc sử dụng hàng hóa và dịch vụ mà khách hàng đã mua hoặc yêu cầu; phản hồi lại thắc mắc, nhận xét và ý kiến của khách hàng; cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt và đúng với yêu cầu của khách hàng; đem đến sự an toàn cho khách hàng cũng như nhân viên khách sạn; quản lý nội bộ, bao gồm kế toán, giám sát tuân thủ và kiểm toán; tuân thủ các yêu cầu quản lý và các nghĩa vụ theo luật định, và khách hàng đồng ý và thống nhất cho Khách sạn Equatorial sử dụng và xử lý thông tin cá nhân theo các hình thức được đưa ra trong Chính sách này.


Mục đích Marketing và quảng cáo

Khách sạn Equatorial cũng có thể sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng để gửi cho khách hàng thông tin cập nhật và tin tức về những dịch vụ, ưu đãi và sự kiện mới nhất của Khách sạn mà khách hàng có thể quan tâm, bằng đường bưu điện, tin nhắn SMS và/hoặc email. Khách hàng có thể lựa chọn không nhận những thông tin marketing và quảng cáo đó tại bất kỳ thời điểm nào và không mất phí, bằng cách chọn “ngừng đăng ký” hoặc liên hệ với chúng tôi tại pdpa@hec.equatorial.com

Đối với các nhà cung cấp, cung ứng, nhà cung cấp dịch vụ, thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi thu thập và sử dụng theo luật định cho các mục đích: quản lý và cho phép các giao dịch thương mại theo yêu cầu; xử lý những thanh toán liên quan đến giao dịch thương mại; cho mục đích bảo hiểm; mục đích quản lý nội bộ, bao gồm kế toán và kiểm toán, tuân thủ và kiểm toán.


Tiết lộ Thông tin cá nhân

Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được chia sẻ, truy cập hoặc tiết lộ trong phạm vi Khách sạn Equatorial hoặc cho bên thứ ba (trong hoặc ngoài Malaysia) nhằm xử lý yêu cầu đặt phòng của khách hàng tại một khách sạn Equatorial và/hoặc để giúp khách hàng nhận được sản phẩm và dịch vụ. Khách sạn Equatorial có thể thuê nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba thay mặt khách sạn Equatorial thực hiện các công việc, do đó khách sạn có thể tiết lộ hoặc cho phép những nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba này truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn: người xử lý thanh toán, đại lý du lịch, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, kiểm toán viên bên ngoài, các cơ quan thi hành luật, cơ quan quản lý, cơ quan của chính phủ nhằm tuân theo các yêu cầu của pháp luật và chính phủ.

Thông tin cá nhân của khách hàng cũng có thể được chia sẻ khi liên quan đến giao dịch của công ty, như bán công ty con hoặc phân chia, sáp nhập, hợp nhất công ty hoặc bán tài sản.

Thông tin cá nhân của nhà cung cấp, cung ứng hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể được chia sẻ, truy cập hoặc tiết lộ trong phạm vi khách sạn Equitorial hoặc các bên thứ ba (trong hoặc ngoài Malaysia) do khách sạn chỉ định để cung cấp dịch vụ cho khách sạn hoặc đại diện cho khách sạn, bao gồm các tổ chức tài chính, kiểm toán viên, luật sư, thư ký công ty, nhà cung cấp phần mềm, nhà thầu, nhà tổ chức, các nhà tư vấn khác, đại lý du lịch hoặc công ty bảo hiểm.

Liên kết tới website của bên thứ ba

Website của khách sạn Equatorial có thể chứa liên kết tới website của các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc những website này thu thập, sử dụng, bảo quản, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin. Khách sạn Equatorial không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của những website này.

Cookies

Để giúp khách hàng có những trải nghiệm phong phú trên trang web của chúng tôi, một số trang web của chúng tôi có sử dụng bộ nhớ “cookies”. Bộ nhớ cookies là các tập tin văn bản được đặt trong trình duyệt của máy tính khách hàng để lưu trữ thiết lập ưu tiên. Bộ nhớ cookies không cho chúng tôi biết địa chỉ email hoặc các thông tin cá nhân của khách hàng trừ khi khách hàng quyết định cung cấp những thông tin này cho chúng tôi, ví dụ như khi đăng ký một trong những dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, một khi khách hàng quyết định cung cấp thông tin cá nhân cho trang web, thông tin này có thể được liên kết tới dữ liệu lưu trữ trong bộ nhớ cookies. Chúng tôi sử dụng bộ nhớ cookies để tìm hiểu thói quen sử dụng trang web của khách hàng nhằm cải tiến nội dung và dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng bộ nhớ cookies để tùy chỉnh trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi (vd: nhận diện bằng tên khách hàng khi khách hàng truy cập lại trang web), lưu tên người dùng và/hoặc mật khẩu trong các vùng bảo vệ bằng mật khẩu, và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ.

Thông tin cá nhân từ người dưới tuổi vị thành niên

Khách sạn Equatorial không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em hoặc người dưới tuổi vị thành niên trừ khi pháp luật yêu cầu. Nếu quý khách là trẻ em hoặc dưới tuổi vị thành niên, quý khách chỉ có thể sử dụng website hoặc các dịch vụ của chúng tôi với sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Quyền truy cập & chỉnh sửa thông tin cá nhân

Khách hàng có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân hiện đang được khách sạn lưu trữ (tùy theo điều khoản loại trừ theo luật định). Nếu khách hàng muốn gửi yêu cầu truy cập hoặc thay đổi thông tin cá nhân của mình, vui lòng gửi đơn yêu cầu bằng văn bản đến:

Hotel Equatorial Management Sdn Bhd, #28.01 Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail, 55000 Kuala Lumpur
hoặc email cho chúng tôi qua địa chỉ pdpa@hec.equatorial.com

Việc truy cập thông tin theo yêu cầu có thể bị tính phí.

Điều khoản chung

Chính sách này được điều chỉnh và được giải thích theo pháp luật của Malaysia.

Chính sách này được viết bằng tiếng Anh và tiếng Mã Lai. Trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Mã Lai, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng.

Khách sạn Equatorial có thể cập nhật chính sách này tại bất kỳ thời điểm nào để đảm bảo chính sách này phù hợp với những diễn biến trong tương lai của khách sạn, xu hướng của ngành và/hoặc những thay đổi về yêu cầu pháp lý hoặc quản lý. Bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này đều sẽ được đăng lên website của chúng tôi www.equatorial.com/privacy-notice. Liên hệ với khách sạn Equatorial hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi chính sách này được sửa đổi đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận hiệu lực của chính sách đã được sửa đổi.

Personal Data Protection Policy (English version)  

Hotel Equatorial (M) Sdn Bhd (“HEMSB”), together with its subsidiaries, affiliates, related and associated companies (collectively “Hotel Equatorial” and any reference to “we”, “us” or “our” shall include any member of Hotel Equatorial) respects and is committed to the protection of your Personal Data and your privacy. This Personal Data Protection Policy (“Policy“) describes how Hotel Equatorial uses your personal data in accordance with the Personal Data Protection Act 2010 of Malaysia.

Personal Data

Type of Personal Data

Personal Data” means information about you, from which you are identifiable.  This includes, but is not limited to, your name, race, nationality, identification card number, passport number, date of birth, address, telephone number, email address, vehicle number, credit card or payment details, any information about you which you have provided to Hotel Equatorial related to your reservation or stay (such as travel details and preferences), information relating to your purchase and/or receipt of products or services, reviews and suggestions about Hotel Equatorial properties, customer surveys, closed circuit television audio and images for security purposes and/or any information about you that has been or may be collected, stored, used and processed by Hotel Equatorial from time to time.

All information requested for in the relevant forms and documents is obligatory to be provided by you unless stated otherwise. Should you fail to provide the obligatory information, we may be unable to process your request and/or provide you with relevant services and products.

For example, the provision of your Personal Data is mandatory when you make a reservation to stay at, and check into a Hotel Equatorial property. If you do not provide Hotel Equatorial your Personal Data, Hotel Equatorial will not be able to process your reservation or registration and you will be unable to stay at the Hotel Equatorial property.

For vendors, suppliers, or service providers, the provision of your Personal Data is necessary for Hotel Equatorial to purchase and pay for the concerned goods and/or services.

Source of Personal Data

Hotel Equatorial collects your Personal Data directly, or indirectly through our authorized agents and representatives such as travel agents, your legal representatives, credit reference agencies, in connection with any transaction, arrangements and/or enquiries made with the Hotel Equatorial including when you send us completed enquiry, application and/or registration forms via various means, including online and physical hardcopies at public venues or in our premises. Your personal data may also be collected from cookies through the use of our website.

In addition to the Personal Data you provide to Hotel Equatorial directly, Hotel Equatorial also collects your Personal Data  from  a  variety  of  sources,  including  without  limitation, when  you  visit  or stay  at  Hotel Equatorial,  when  you  make  a  reservation  to  stay  at Hotel Equatorial over  the  telephone,  via  the  website  or  otherwise,  when  you  interact  and  communicate  with  Hotel Equatorial  at  events  or  otherwise  or  when you use  the  website.

For persons, vendors, suppliers, tenants or service providers, Hotel Equatorial collects your Personal Data directly or indirectly through our authorized agents and representatives, third parties such as your employer, authorized agents or credit reference agencies when you enter into any transactions or arrangements with the Hotel Equatorial, including in connection with the supply or proposed supply of products or services, when you send us a completed enquiry and/or credit application or apply for employment. Your Personal Data may also be collected from cookies through the use of our website.

Processing of Personal Data

Your Personal Data is collected and used as required or permitted by law to, among other uses: process your hotel reservation and stay; process and confirm your restaurant reservation; provide you the goods and services you have purchased or requested; administer membership programmes; for purposes of billing and payments relating to your use of any goods and services you have purchased or requested; to respond to questions, comments and feedback from you; provide you with a better and more personalized level of service; to provide for your safety and security as well as for the staff; for internal administrative purposes including accounting, compliance and auditing; to comply with regulatory requirements and obligations under law and you agree and consent to Hotel Equatorial using and processing your Personal Data in the manner as identified in this Policy.


Marketing and promotional purposes

Hotel Equatorial may also use and process your Personal Data to send you updates and news on the latest Hotel Equatorial services, promotions and events which may be of interest to you, by way of post, short message service (SMS) and/or email.  You may opt out from receiving such marketing or promotional material at anytime for free, by utilising the “unsubscribe” option or contacting us at pdpa@hec.equatorial.com
 

For vendors, suppliers, or service providers your Personal Data is collected and used as required or permitted by law and to, among other uses: administer and give effect to your requested commercial transaction; to process any payments related to your commercial transaction; for insurance purposes; for internal administrative purposes including accounting and auditing, compliance and auditing.


Disclosures of Personal Data

Your Personal Data may be transferred, accessed or disclosed within Hotel Equatorial or to third parties (within or outside of Malaysia) for the purposes of processing your reservation for your stay at a Hotel Equatorial property and/or your receipt of products and services. Hotel Equatorial may engage service providers or third parties to perform functions on Hotel Equatorial’s behalf, and consequently may provide access or disclose your Personal Data to such service providers or third parties. Such third parties include, among others: payment processors, travel agents, technology service providers, external auditors, law enforcement, regulatory and governmental authorities in order to comply with statutory and government requirements.

Your Personal Data may also be shared in connection with a corporate transaction, such as a sale of a subsidiary or a division, merger, consolidation, or asset sale.

For vendors, suppliers, or service providers your Personal Data may be transferred, accessed or disclosed within Hotel Equatorial or to third parties (within or outside of Malaysia) appointed by us to provide services to us or on our behalf such as financial institutions, auditors, lawyers, company secretaries, software vendors, contractors, organisers, other advisers, travel agencies or insurance companies.

Links to Third-Party Websites

Hotel Equatorial websites may contain links to third party websites. We are not responsible for the collection, use, maintenance, sharing, or disclosure of data by such websites.  Hotel Equatorial is not responsible for the privacy policies of such websites.

Cookies

To enhance your experience on our web site, some of our web pages may use “cookies.” Cookies are text files that we place in your computer’s browser to store your preferences. Cookies, by themselves, do not tell us your email address or other personally-identifiable information unless you choose to provide this information to us by, for example, registering for one of our services. However, once you choose to furnish the site with your personally-identifiable information, this information may be linked to the data stored in the cookie.  We use cookies to understand site usage and to improve the content and offerings on our sites. For example, we may use cookies to personalize your experience at our web pages (e.g., to recognize you by name when you return to our site), save your username and/or password in password-protected areas, and to offer you products, programmes, or services.

Personal Information from Minors

Hotel Equatorial does not knowingly collect Personal Data from children or minors except where required by law. If you are a child or minor, you may only use our website and services with the permission of your parent or guardian.

Right To Access & Correct Personal Data

You have the right to access and correct your personal data held by us (subject to any exceptions under applicable laws).  If you would like to submit a request for access to or change of the Personal Data and information that we maintain about you, please send a written request to:

Position, Hotel Equatorial Management Sdn Bhd, #28.01 Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail, 55000 Kuala Lumpur
or email us at pdpa@hec.equatorial.com

A fee may be charged for any such access request.

Miscellaneous

This Policy is governed by and shall be construed in accordance with the laws of Malaysia.

This Policy is written in English and Bahasa Malaysia. In the event of any inconsistency between the English version and Bahasa Malaysia version, the English version shall prevail.

Hotel Equatorial may from time to time update this Policy at any time to ensure that this Policy is consistent with our future developments, industry trends and/or changes in legal or regulatory requirements. Any changes to this Policy will be posted to our website www.equatorial.com/privacy-notice. By continuing to communicate with Hotel Equatorial or by continuing to use Hotel Equatorial’s services following the modifications to this Policy you signify your acceptance the revised Policy then in effect.

Dasar Perlindungan Data Peribadi (versi Bahasa Malaysia)

Hotel Equatorial (M) Sdn Bhd (“HEMSB”), bersama dengan subsidiari-subsidiarinya, syarikat-syarikat gabungannya, syarikat-syarikat yang berkaitan dengannya dan syarikat-syarikat bersekutunya (secara kolektif, “Hotel Equatorial” dan sebarang rujukan kepada “kami” atau “kita” adalah termasuk mana-mana ahli Hotel Equatorial) menghormati dan komited untuk melindungi data peribadi dan privasi anda. Dasar Perlindungan Data Peribadi (“Polisi“) menerangkan cara Hotel Equatorial menggunakan data peribadi anda mengikut Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia.

Data Peribadi

Jenis Data Peribadi

Data Peribadi” bermaksud maklumat yang membolehkan anda dikenal pasti. Ini termasuk, tetapi tidak terhad kepada, nama, bangsa, kewarganegaraan, nombor kad pengenalan, nombor pasport, tarikh lahir, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, nombor kenderaan, butiran kad kredit atau pembayaran, apa-apa maklumat mengenai anda yang anda telah diberikan kepada Hotel Equatorial yang berkaitan dengan tempahan atau penginapan (seperti butiran perjalanan dan pilihan), maklumat yang berkaitan dengan pembelian dan / atau penerimaan produk atau perkhidmatan, ulasan dan pendapat anda tentang harta hak Hotel Equatorial, kaji selidik pelanggan, rakaman audio dan imej televisyen litar tertutup (CCTV untuk tujuan keselamatan dan / atau apa-apa maklumat mengenai anda yang telah atau yang mungkin dikumpul, disimpan, digunakan dan diproses oleh Hotel Equatorial dari semasa ke semasa.

Semua maklumat yang diminta dalam borang-borang dan dokumen yang berkaitan adalah wajib untuk anda berikan melainkan dinyatakan sebaliknya. Sekiranya anda gagal untuk membekalkan maklumat yang wajib, kami mungkin tidak akan dapat memproses permintaan anda dan / atau memberikan anda  perkhidmatan dan produk yang berkaitan.

Sebagai contoh, pemberian Data Peribadi anda adalah wajib apabila anda membuat tempahan untuk tinggal di, dan mendaftar masuk ke harta Hotel Equatorial. Jika anda tidak memberikan Hotel Equatorial Data Peribadi anda, Hotel Equatorial tidak dapat untuk memproses tempahan atau pendaftaran anda dan anda tidak akan dapat tinggal di harta Hotel Equatorial.
Untuk penjual, pembekal, atau penyedia perkhidmatan, pemberian Data Peribadi adalah perlu untuk Hotel Equatorial membeli dan membayar barangan dan / atau perkhidmatan yang berkenaan

Sumber Data Peribadi

Hotel Equatorial mengumpul Data Peribadi anda secara langsung, atau tidak langsung melalui ejen-ejen dan wakil-wakil kami yang diberi kuasa seperti agen-agen pelancongan, wakil-wakil anda di sisi undang-undang, agen rujukan kredit, yang berkaitan dengan mana-mana urus niaga, pengaturan dan/atau pertanyaan yang dibuat dengan Hotel Equatorial termasuk apabila anda menghantar borang-borang pertanyaan, permohonan dan/atau pendaftaran yang telah siap diisi melalui pelbagai cara, termasuk salinan secara  dalam talian dan fizikal di tempat-tempat awam atau di premis kami. Maklumat peribadi anda juga boleh dikumpul daripada cookies melalui penggunaan laman web kami.

Selain daripada Data Peribadi yang anda berikan kepada Hotel Equatorial secara langsung, Hotel Equatorial juga mengumpul Data Peribadi anda daripada pelbagai sumber, termasuk tanpa had, apabila anda melawat atau tinggal di Hotel Equatorial, apabila anda membuat tempahan untuk menginap di Hotel Equatorial melalui telefon, melalui laman web atau sebaliknya, apabila anda berinteraksi dan berkomunikasi dengan Hotel Equatorial di acara-acara atau sebaliknya atau apabila anda menggunakan laman web.

Bagi individu, penjual, pembekal, penyewa atau penyedia perkhidmatan, Hotel Equatorial mengumpul Data Peribadi anda secara langsung atau tidak langsung melalui ejen-ejen dan wakil-wakil kami yang diberi kuasa, pihak ketiga seperti majikan anda, ejen yang diberi kuasa atau ejen rujukan kredit apabila anda membuat apa-apa urus niaga atau pengaturan perkiraan dengan Hotel Equatorial, termasuk yang berkaitan dengan pembekalan atau bakal pembekalan cadangan produk-produk atau perkhidmatan-perkhidmatan, apabila anda menghantar kami borang-borang pertanyaan dan/atau permohonan kredit yang telah diisi lengkap atau memohon pekerjaan. Data Peribadi anda juga boleh dikumpulkan daripada cookies melalui penggunaan laman web kami.

Pemprosesan Data Peribadi

Data Peribadi dikumpul dan digunakan sebagaimana yang diwajibkan atau dibenarkan di sisi undang-undang, antara kegunaan lain: proses tempahan dan penginapan anda di hotel; proses dan pengesahan tempahan restoran anda; pemberian barangan dan perkhidmatan yang telah dibeli atau yang diminta oleh anda; mentadbir program keahlian; bagi tujuan bil dan pembayaran yang berkaitan dengan penggunaan mana-mana barangan dan perkhidmatan yang telah dibeli atau yang diminta; untuk menjawab soalan-soalan, komen dan maklum balas daripada anda; menyediakan anda dengan tahap perkhidmatan yang lebih baik dan lebih peribadi; untuk peruntukan keselamatan anda dan keselamatan kakitangan; untuk tujuan pentadbiran dalaman termasuk perakaunan, pematuhan dan pengauditan; mematuhi keperluan peraturan dan obligasi di bawah undang-undang dan anda bersetuju dan memberi persetujuan anda kepada Hotel Equatorial untuk menggunakan dan memproses Data Peribadi anda mengikut cara yang dikenal pasti dalam Polisi ini.

Tujuan pemasaran dan promosi

Hotel Equatorial juga mungkin boleh menggunakan dan memproses Data Peribadi anda untuk menghantar anda perkembangan baharu dan berita tentang perkhidmatan, promosi dan acara-acara Hotel Equatorial yang mungkin menarik minat anda, melalui pos, khidmat pesanan ringkas (SMS) dan/atau e-mel. Anda boleh memilih dikeluarkan daripada menerima bahan pemasaran atau promosi sebegitu pada bila-bila masa secara percuma, dengan menggunakan pilihan “unsubscribe” yang dibekalkan atau menghubungi kami di pdpa@hec.equatorial.com

Untuk penjual, pembekal, atau penyedia perkhidmatan Data Peribadi anda dikumpul dan digunakan sebagaimana yang diperlukan atau dibenarkan di sisi undang-undang dan, antara kegunaan lain: untuk mentadbir dan memberi kesan kepada urus niaga perdagangan anda; memproses sebarang bayaran yang berkaitan dengan urus niaga perdagangan anda; untuk tujuan-tujuan insurans; untuk tujuan pentadbiran dalaman termasuk perakaunan dan pengauditan, pematuhan dan audit.

Pendedahan Data Peribadi

Matlumat Data Peribadi anda mungkin dipindah, diakses atau didedahkan dalam Hotel Equatorial atau kepada pihak ketiga (dalam atau di luar Malaysia) bagi tujuan memproses tempahan untuk penginapan anda di harta Hotel Equatorial dan/atau resit produk dan perkhidmatan anda. Hotel Equatorial mungkin melantik penyedia perkhidmatan atau pihak ketiga untuk melakukan fungsi-fungsi bagi pihak Hotel Equatorial, dan sebagai akibat, mungkin memberikan akses atau mendedahkan Data Peribadi anda kepada penyedia perkhidmatan atau pihak ketiga tersebut. Pihak ketiga tersebut termasuk, antara lain: pemproses pembayaran, ejen pelancongan, penyedia perkhidmatan teknologi, juruaudit luar, pihak penguatkuasa dan pihak kerajaan untuk mematuhi keperluan undang-undang dan kerajaan.

Data Peribadi anda juga mungkin dikongsi berkaitan dengan urus niaga korporat, seperti penjualan anak syarikat atau bahagian, penggabungan, penyatuan, atau jualan aset.

Untuk penjual, pembekal, atau penyedia perkhidmatan Data Peribadi anda mungkin akan dipindahkan, diakses atau didedahkan dalam Hotel Equatorial atau kepada pihak ketiga (dalam atau di luar Malaysia) yang kami lantik untuk menyediakan perkhidmatan-perkhidmatan kepada kami atau bagi pihak kami seperti institusi-institusi kewangan, juruaudit , peguam-peguam, setiausaha-setiausaha syarikat, penjual perisian, kontraktor-kontraktor, penganjur-penganjur, penasihat-penasihat lain, agensi-agensi pelancongan atau syarikat-syarikat insurans.

Pautan ke Laman Web Pihak Ketiga

Laman web Hotel Equatorial mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga. Kami tidak akan bertanggungjawab terhadap pengumpulan, penggunaan, penyelenggaraan, perkongsian, atau pendedahan data dengan laman web tersebut. Hotel Equatorial tidak bertanggungjawab untuk dasar privasi laman web tersebut.

“Cookies”

Untuk meningkatkan pengalaman anda di laman web kami, terdapat beberapa halaman web kami yang menggunakan “Cookies”. “Cookies” adalah fail teks yang kami letakkan dalam pelayar komputer anda untuk menyimpan maklumat pilihan anda. “Cookies”, secara sendirinya, tidak mendedahkan kepada kami alamat e-mel anda atau maklumat dan data peribadi yang boleh mengenal pasti identiti anda melainkan anda memilih untuk memberikan maklumat ini kepada kami, misalnya, untuk melanggani perkhidmatan kami dan sebagainya. Bagaimanapun, sebaik sahaja anda memilih untuk memberikan laman ini dengan data peribadi anda yang boleh dikenal pasti, maklumat ini boleh dikaitkan dengan data disimpan di dalam “Cookies”. Kami gunakan “Cookies” untuk memahami penggunaan laman web dan meningkatkan kandungan dan tawaran di laman web kami. Misalnya, kami boleh menggunakan “Cookies” untuk mempersonalisasikan pengalaman anda di laman web kami (misalnya, untuk mengenali anda dengan nama apabila anda kembali kepada laman web kami), menyimpan nama pengguna dan/atau kata laluan anda di kawasan-kawasan yang dilindungi kata laluan, dan menawarkan anda dengan produk, program, atau perkhidmatan kami.

Maklumat peribadi daripada kanak-kanak

Hotel Equatorial tidak akan mengumpul Data Peribadi dari kanak-kanak atau budak di bawah umur melainkan diperlukan oleh undang-undang. Jika anda adalah seorang kanak-kanak atau budak bawah umur, anda hanya boleh menggunakan laman web dan perkhidmatan kami dengan kebenaran ibu bapa atau penjaga anda.

Hak Untuk Akses & Meminda Data Peribadi

Anda berhak untuk mengakses dan meminda data peribadi anda yang kami pegang (tertakluk kepada apa-apa pengecualian di bawah undang-undang). Jika anda ingin mengemukakan permintaan untuk mengakses atau membuat perubahan ke atas Data Peribadi dan maklumat anda yang dipegang oleh kami, sila menghantar permintaan bertulis kepada:

Kedudukan, Hotel Equatorial Management Sdn Bhd, # 28.01 Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail, 55000 Kuala Lumpur
atau mengirim email kepada kami di pdpa@hec.equatorial.com

Bayaran boleh dikenakan untuk sebarang permintaan akses tersebut.

Pelbagai

Polisi ini tertakluk kepada dan ditafsirkan menurut dan selaras dengan undang-undang Malaysia. Polisi ini ditulis dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. Sekiranya berlaku sebarang ketidakselarasan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Malaysia, versi Bahasa Inggeris harus diamalkan dan diberi keutamaan.
Hotel Equatorial boleh dari masa ke semasa memindakan Polisi ini pada bila-bila masa untuk memastikan Polisi ini konsisten dengan perkembangan kami pada masa depan, trend industri dan/atau sebarang perubahan dalam keperluan perundangan atau peraturan.  Sebarang pindaan terhadap Polisi ini akan dimuat naikan di laman web kami www.equatorial.com/privacy-notice. Dengan terus berkomunikasi dengan Hotel Equatorial atau dengan terus menggunakan perkhidmatan Hotel Equatorial berikutan pengubahsuaian kepada Polisi ini, anda menandakan penerimaan anda terhadap penguatkuasaan dasar yang telah disemak semula ini.