Liên hệ

Khách sạn Equatorial TP Hồ Chí Minh

Khách sạn Equatorial TP Hồ Chí Minh

242 Trần Bình Trọng

Quận 5 TP

Hồ Chí Minh

Việt Nam

ĐT: +84 28 3839 7777

Email: info@hcm.equatorial.com

Web: hochiminhcity.equatorial.com

Bộ phận Đặt phòng

Các chi tiết liên hệ khác

Bộ phận Truyền thông và Quan hệ công chúng

Language
Tiếng ViệtTiếng Việt简体中文简体中文EnglishEnglish
ĐẶT NGAY