Thông báo quyền riêng tư

Thông báo quyền riêng tư

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân (Bản tiếng Việt)
Hotel Equatorial (M) Sdn Bhd (“HEMSB”), cùng các công ty con, chi nhánh và các công ty liên doanh (gọi chung là “Khách sạn Equatorial”, và “chúng tôi” hay “của chúng tôi” sẽ bao gồm mọi thành viên của Hotel Equatorial) tôn trọng và cam kết bảo vệ thông tin cá nhân và quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách Bảo vệ Thông tin Cá nhân (“Chính sách”) này cho biết Khách sạn Equatorial sử dụng thông tin cá nhân như thế nào theo Bộ luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân 2010 của Malaysia.

Thông tin cá nhân
Loại thông tin cá nhân
“Thông tin cá nhân” là những thông tin giúp nhận biết khách hàng. Những thông tin này bao gồm, nhưng không hạn chế, tên khách hàng, dân tộc, quốc tịch, số chứng minh thư, số hộ chiếu, ngày sinh, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, biển số xe, thông tin thẻ tín dụng hoặc thông tin thanh toán, bất kỳ thông tin nào về khách hàng được cung cấp cho Khách sạn Equatorial liên quan đến việc đặt phòng hoặc thời gian lưu trú tại khách sạn (như thông tin đi lại và thiết lập ưu tiên), thông tin liên quan đến việc mua và/hoặc nhận sản phẩm hoặc dịch vụ, đánh giá và đề xuất về các cơ sở của Khách sạn, khảo sát khách hàng, hệ thống giám sát an ninh và/hoặc thông tin về khách hàng mà Khách sạn thu thập, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại từng thời điểm.

Khách hàng có trách nhiệm cung cấp tất cả các thông tin được yêu cầu trong các biểu mẫu và tài liệu liên quan trừ khi có quy định khác. Nếu khách hàng không cung cấp thông tin theo yêu cầu, khách sạn sẽ không thể xử lý yêu cầu của quý khách và/hoặc cung cấp cho quý khách những dịch vụ và sản phẩm liên quan.

Chẳng hạn, khách hàng phải cung cấp thông tin cá nhân khi đặt phòng và nhận phòng tại Khách sạn Equatorial. Nếu không, khách sạn sẽ không thể xử lý yêu cầu đặt phòng hoặc đăng ký và khách hàng sẽ không thể lưu trú tại Khách sạn Equatorial.

Đối với các nhà cung cấp, cung ứng hoặc nhà cung cấp dịch vụ, việc cung cấp thông tin cá nhân là điều cần thiết để khách sạn Equatorial có thể mua và thanh toán cho hàng hóa và/hoặc dịch vụ liên quan.

Nguồn thông tin cá nhân
Khách sạn Equatorial nhận thông tin cá nhân của khách hàng trực tiếp hoặc thông qua các đại lý và đại diện được ủy quyền như đại lý du lịch, đại diện theo pháp luật của khách hàng, các cơ quan tư vấn tín dụng, liên quan đến bất kỳ giao dịch, thỏa thuận và/hoặc yêu cầu nào với Khách sạn Equatorial như khi khách hàng gửi cho chúng tôi phiếu yêu cầu và/hoặc đăng ký qua các phương tiện khác, như gửi trực tuyến hoặc bản cứng tại các địa điểm công cộng hoặc tại cơ sở của chúng tôi. Thông tin cá nhân của khách hàng cũng có thể được thu thập từ các bộ nhớ cookie khi khách hàng sử dụng website của khách sạn.
Ngoài các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp trực tiếp cho Khách sạn, Khách sạn cũng thực hiện thu thập từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm nhưng không hạn chế, khi khách hàng ghé thăm hoặc ở tại Khách sạn, khi khách hàng đặt phòng tại Khách sạn qua điện thoại, qua website hoặc bằng hình thức khác, khi khách hàng tương tác và trao đổi với Khách sạn tại các sự kiện hoặc các nơi khác hoặc khi khách hàng sử dụng website của Khách sạn.

Đối với những cá nhân, nhà cung cấp, cung ứng, chủ đất hoặc nhà cung cấp dịch vụ, Khách sạn Equatorial thu thập thông tin cá nhân trực tiếp hoặc thông qua các đại lý hoặc đại diện, các bên thứ ba được ủy quyền, như nhân viên, đại lý được ủy quyền hoặc cơ quan tư vấn tín dụng của những người này khi họ thực hiện bất kỳ giao dịch hoặc thỏa thuận nào với Khách sạn, bao gồm giao dịch và thỏa thuận liên quan đến cung cấp hoặc đề xuất cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ, khi gửi cho Khách sạn một phiếu yêu cầu hoàn chỉnh và/hoặc đơn xin cấp tín dụng hoặc đơn xin việc. Thông tin cá nhân cũng có thể được thu thập từ các bộ nhớ cookie khi khách hàng sử dụng website của khách sạn.

Xử lý thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân của Khách hàng được thu thập và sử dụng theo luật định cho các mục đích: xử lý đặt phòng và lưu trú tại khách sạn; xác nhận đặt chỗ nhà hàng; cung cấp hàng hóa và dịch vụ khách hàng mua hoặc yêu cầu; quản lý các chương trình hội viên; lập hóa đơn và thanh toán cho việc sử dụng hàng hóa và dịch vụ mà khách hàng đã mua hoặc yêu cầu; phản hồi lại thắc mắc, nhận xét và ý kiến của khách hàng; cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt và đúng với yêu cầu của khách hàng; đem đến sự an toàn cho khách hàng cũng như nhân viên khách sạn; quản lý nội bộ, bao gồm kế toán, giám sát tuân thủ và kiểm toán; tuân thủ các yêu cầu quản lý và các nghĩa vụ theo luật định, và khách hàng đồng ý và thống nhất cho Khách sạn Equatorial sử dụng và xử lý thông tin cá nhân theo các hình thức được đưa ra trong Chính sách này.

Mục đích Marketing và quảng cáo
Khách sạn Equatorial cũng có thể sử dụng và xử lý thông tin cá nhân của khách hàng để gửi cho khách hàng thông tin cập nhật và tin tức về những dịch vụ, ưu đãi và sự kiện mới nhất của Khách sạn mà khách hàng có thể quan tâm, bằng đường bưu điện, tin nhắn SMS và/hoặc email. Khách hàng có thể lựa chọn không nhận những thông tin marketing và quảng cáo đó tại bất kỳ thời điểm nào và không mất phí, bằng cách chọn “ngừng đăng ký” hoặc liên hệ với chúng tôi tại pdpa@hec.equatorial.com

Đối với các nhà cung cấp, cung ứng, nhà cung cấp dịch vụ, thông tin cá nhân sẽ được chúng tôi thu thập và sử dụng theo luật định cho các mục đích: quản lý và cho phép các giao dịch thương mại theo yêu cầu; xử lý những thanh toán liên quan đến giao dịch thương mại; cho mục đích bảo hiểm; mục đích quản lý nội bộ, bao gồm kế toán và kiểm toán, tuân thủ và kiểm toán.

Tiết lộ Thông tin cá nhân
Thông tin cá nhân của khách hàng có thể được chia sẻ, truy cập hoặc tiết lộ trong phạm vi Khách sạn Equatorial hoặc cho bên thứ ba (trong hoặc ngoài Malaysia) nhằm xử lý yêu cầu đặt phòng của khách hàng tại một khách sạn Equatorial và/hoặc để giúp khách hàng nhận được sản phẩm và dịch vụ. Khách sạn Equatorial có thể thuê nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba thay mặt khách sạn Equatorial thực hiện các công việc, do đó khách sạn có thể tiết lộ hoặc cho phép những nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba này truy cập thông tin cá nhân của khách hàng. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn: người xử lý thanh toán, đại lý du lịch, nhà cung cấp dịch vụ công nghệ, kiểm toán viên bên ngoài, các cơ quan thi hành luật, cơ quan quản lý, cơ quan của chính phủ nhằm tuân theo các yêu cầu của pháp luật và chính phủ.

Thông tin cá nhân của khách hàng cũng có thể được chia sẻ khi liên quan đến giao dịch của công ty, như bán công ty con hoặc phân chia, sáp nhập, hợp nhất công ty hoặc bán tài sản.

Thông tin cá nhân của nhà cung cấp, cung ứng hoặc nhà cung cấp dịch vụ có thể được chia sẻ, truy cập hoặc tiết lộ trong phạm vi khách sạn Equitorial hoặc các bên thứ ba (trong hoặc ngoài Malaysia) do khách sạn chỉ định để cung cấp dịch vụ cho khách sạn hoặc đại diện cho khách sạn, bao gồm các tổ chức tài chính, kiểm toán viên, luật sư, thư ký công ty, nhà cung cấp phần mềm, nhà thầu, nhà tổ chức, các nhà tư vấn khác, đại lý du lịch hoặc công ty bảo hiểm.

Liên kết tới website của bên thứ ba
Website của khách sạn Equatorial có thể chứa liên kết tới website của các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về việc những website này thu thập, sử dụng, bảo quản, chia sẻ hoặc tiết lộ thông tin. Khách sạn Equatorial không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật của những website này.

Cookies
Để giúp khách hàng có những trải nghiệm phong phú trên trang web của chúng tôi, một số trang web của chúng tôi có sử dụng bộ nhớ “cookies”. Bộ nhớ cookies là các tập tin văn bản được đặt trong trình duyệt của máy tính khách hàng để lưu trữ thiết lập ưu tiên. Bộ nhớ cookies không cho chúng tôi biết địa chỉ email hoặc các thông tin cá nhân của khách hàng trừ khi khách hàng quyết định cung cấp những thông tin này cho chúng tôi, ví dụ như khi đăng ký một trong những dịch vụ của chúng tôi. Tuy nhiên, một khi khách hàng quyết định cung cấp thông tin cá nhân cho trang web, thông tin này có thể được liên kết tới dữ liệu lưu trữ trong bộ nhớ cookies. Chúng tôi sử dụng bộ nhớ cookies để tìm hiểu thói quen sử dụng trang web của khách hàng nhằm cải tiến nội dung và dịch vụ trên trang web của chúng tôi. Ví dụ như chúng tôi có thể sử dụng bộ nhớ cookies để tùy chỉnh trải nghiệm của khách hàng trên trang web của chúng tôi (vd: nhận diện bằng tên khách hàng khi khách hàng truy cập lại trang web), lưu tên người dùng và/hoặc mật khẩu trong các vùng bảo vệ bằng mật khẩu, và cung cấp cho khách hàng các sản phẩm, chương trình hoặc dịch vụ.

Thông tin cá nhân từ người dưới tuổi vị thành niên
Khách sạn Equatorial không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em hoặc người dưới tuổi vị thành niên trừ khi pháp luật yêu cầu. Nếu quý khách là trẻ em hoặc dưới tuổi vị thành niên, quý khách chỉ có thể sử dụng website hoặc các dịch vụ của chúng tôi với sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ.

Quyền truy cập & chỉnh sửa thông tin cá nhân
Khách hàng có quyền truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân hiện đang được khách sạn lưu trữ (tùy theo điều khoản loại trừ theo luật định). Nếu khách hàng muốn gửi yêu cầu truy cập hoặc thay đổi thông tin cá nhân của mình, vui lòng gửi đơn yêu cầu bằng văn bản đến:

Hotel Equatorial Management Sdn Bhd, #28.01 Menara Dion, 27 Jalan Sultan Ismail, 55000 Kuala Lumpur
hoặc email cho chúng tôi qua địa chỉ pdpa@hec.equatorial.com
Việc truy cập thông tin theo yêu cầu có thể bị tính phí.

Điều khoản chung
Chính sách này được điều chỉnh và được giải thích theo pháp luật của Malaysia.
Chính sách này được viết bằng tiếng Anh và tiếng Mã Lai. Trong trường hợp có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Mã Lai, bản tiếng Anh sẽ được ưu tiên sử dụng.

Khách sạn Equatorial có thể cập nhật chính sách này tại bất kỳ thời điểm nào để đảm bảo chính sách này phù hợp với những diễn biến trong tương lai của khách sạn, xu hướng của ngành và/hoặc những thay đổi về yêu cầu pháp lý hoặc quản lý. Bất kỳ thay đổi nào trong chính sách này đều sẽ được đăng lên website của chúng tôi www.equatorial.com/privacy-notice. Liên hệ với khách sạn Equatorial hoặc tiếp tục sử dụng dịch vụ của chúng tôi sau khi chính sách này được sửa đổi đồng nghĩa với việc khách hàng chấp nhận hiệu lực của chính sách đã được sửa đổi.

Language
Tiếng ViệtTiếng Việt简体中文简体中文EnglishEnglish
ĐẶT NGAY